Höghöjdsarbete

Avancerat höghöjdsarbete är vår specialitet. Vi använder oss oftast av liftar, allt från den minsta som når 6 meter till den största som når 43 meter och väger 20 ton. Där vi inte kommer åt med lift, använder vi oss av rep eller andra typer av arbetsplattformar för att kunna utföra ett säkert arbete.

Pedersens anställda är professionella fönsterputsare och specialutbildade för att arbeta på hög höjd. Vill ni ha en kvalitativ och kostnadseffektiv fönsterputs/service utan skador på fasad och mark så kontakta oss för kostnadsförslag.

Kontakta oss för offert

Höghöjdsarbete i praktiken

Tjänster

 

Fönsterputs  •   Höghöjdsarbete  •   Snöröjning  •   Klottersanering  •   Maskintjänster  •   Garagespolning  •   Sandupptagning  •   Kundspecifikt