Garagespolning 

Vi håller garage rena och funktionella genom en kombination av tjänster som t ex:

  • Garagesopning
  • Våtskurning
  • Högtrycksspolning av väggar, pelare etc.
  • Dammbindning

Tjänster

 

Fönsterputs  •   Höghöjdsarbete  •   Snöröjning  •   Klottersanering  •   Maskintjänster  •   Garagespolning  •   Sandupptagning  •   Kundspecifikt